ประโยชน์ของปลวก ที่หลายคนไม่รู้มาก่อน

กำจัดปลวก

ปลวก สัตว์ชนิดนี้เวลาที่เข้าบ้านไหนเป็นต้องขยาดกันทุกคนแน่นอน เพราะว่าพวกมันเป็นตัวกัดกินบ้านนั่นเอง ยิ่งถ้าหากบ้านไหนมีส่วนประกอบของบ้านที่เป็นไม้เยอะๆ ก็ยิ่งมีความเสี่ยงสูงที่จะโดนพวกปลวกเข้าทำลาย ดังนั้นการ กำจัดปลวก จึงเป็นสิ่งที่คุณควรทำหากพบเห็นว่ามีปลวกเข้ามาอาศัยอยู่ในบ้าน
สำหรับพวกปลวกนั้นถ้าหากว่าพวกมันอาศัยอยู่เป็นหลักเป็นแหล่ง ไม่เข้ามาอาศัยอยู่ในบ้านของคุณ พวกปลวกก็ถือว่าเป็นสัตว์ที่มีประโยชน์ไม่น้อยเลยทีเดียว แต่เพราะพวกมันเข้ามาอาศัยอยู่ในบ้านของงคน ทำให้คนส่วนใหญ่ตีตรวว่ามันเป็นสัตว์ทั่อันตราย เดี๋ยวเราลองมาดูว่าพวกปลวกมีประโยชน์อย่างไรกับระบบนิเวศและมนุษย์บ้าง เพื่อที่เราจะได้เข้าใจเกี่ยวกับพวกปลวกเสียใหม่

1.ช่วยย่อยสลายอินทรีย์วัตถุ
เพราะอาหารของพวกปลวกส่วนใหญ่ก็คือ เศษไม้ ใบไม้ ซึ่งจะมีเซลลูโลสที่เป็นแป้งชนิดหนึ่งที่อาศัยอยู่ในเนื้อไม้ ซึ่งเมื่อพวกปลวกทำหน้าที่ในการย่อยสบายอินทรีย์วัตถุพวกนี้ ก็ทำให้บริเวณนั้นมีความอุดมสมบูรณ์ เพราะได้ปุ๋ยจากการย่อยของปลวกนั่นเอง ถ้าเราไป กำจัดปลวก ในป่าหมดสิ้น ก็อาจจะทำให้บริเวณนั้นไม่อุดมสมบูรณ์ได้

2.เป็นแหล่งอาหารของมนุษย์
เชื่อว่าทุกคนคงเคยกินเห็นโคน หรือภาษาทางภาคอีสานเรียกว่าเห็ดปลวกกันมาบ้างแล้ว ซึ่งเห็ดชนิดนี้เป็นเห็ดที่มีรสชาติอร่อยมากทีเดียว อีกทั้งยังเป็นเห็ดที่มีราคาสูงด้วย ซึ่งเห็นโคนก็เป็นผลิตที่เกิดจากปลวกเช่นกัน ซึ่งเห็นชนิดนี้จะเกิดขึ้นบริเวณที่มีจอมปลวก
เพราะอาศัยเชื้อราที่ได้จากพวกปลวกนั่น ทำให้เกิดเป็นเห็ดโคนขึ้น อีกอย่างเราไม่สามารถเพาะเห็นชนิดนี้ได้เอง จะต้องอาศัยจากพวกปลวกเท่านั้น ซึ่งในส่วนนี้ก็เป็นข้อดีของปลวก ที่ทำให้มนุษย์สามารถเอามาเป็นอาหารได้

3.เป็นหนึ่งในระบบห่วงโซ่อาหาร
ปลวก เป็นสัตว์ที่มีประโยชน์ต่อระบบนิเวศต่อสัตว์ชนิดอื่นด้วย ซึ่งหลังจากที่ปลวกทำการย่อยอินทรีย์วัตถุแล้ว เศษที่ได้จากการย่อยก็ยังกลายเป็นอาหารของสัตว์ชนิดอื่นได้ด้วย เช่น พวกไส้เดือน ซึ่งจะช่วยให้ต้นไม้และดินบริเวณนั้นมีความอุดมสมบูรณ์ ดังนั้นถ้าพบเห็นปลวกในป่า ก็ไม่ควรจะไป กำจัดปลวก เหล่านั้น เพราะมันจะมีประโยชน์กับธรรมชาติมาก

4.มีประโยชน์ต่อเชิงพาณิชย์
เพราะเอนไซม์ที่อยู่ในปลวก ที่เป็นส่วนสำคัญที่ช่วยในการย่อยอาหารของพวกปลวก ซึ่งเอนไซม์เหล่านี้นับว่ามีประโยชน์กับการใช้งานในเชิ่งพาณิชย์ด้วย โดยการนำมาศึกษาและนำเอนไซม์เหล่านั้นมาใช้ในการย่อยสลายอินทรีย์วัตถุอย่างอื่น เพื่อใช้ในการกำจัดขยะนั่นเอง เป็นการเลียนแบบจากการทำงานของพวกปลวกนั่นเอง การนำมาใช้ประโยชน์ได้แก่ การย่อยสลายสารกำจัดศัตรูพืช หรือใช้เพื่อกำจัดน้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม

เห็นไหมว่าพวกปลวกก็มีประโยชน์ต่อสสิ่งแวดล้อมไม่น้อยทีเดียว ในการเป็นส่วนหนึ่งของงงห่วงโซ่อาหาร ดังนั้นหากคุณพบเห็นพวกปลวกอยู่ในป่า ก็ควรรปล่อยให้พวกมันอยู่ตารมธรรมชาติ ไม่ควรจะไปทำลาย แต่ถ้าหากพบเห็นมันอยู่ในบ้านของเรา ก็ควรจะ กำจัดปลวก ออกทันที เพราะพวกมันจะสร้างความเสียหายมากกว่าสร้างผลดีนั่นเอง